Archiv kategorie: Zelená třída

Workshop s belgickým multiinstrumentalistou

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

27.4. 2017 zavítal do třetího trojročí Montessori belgický multiinstrumentalista Max Vandervorst.

Škola za dob rodičů aneb vánoční divadelní tržiště v zelené třídě

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Děti ze zelené třídy 2.trojročí připravilo v rámci divadelního tržiště představení pro rodiče. Tímto představením dostali dárek všichni rodiče nejen ze zelené třídy. Jak to všechno vzniklo a jak probíhaly přípravy? Asi před půl rokem jsme se domluvili, že děti …

Jak se žije v zelené třídě – ve třídě 2. trojročí

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Vážení a milí, nahlédněte od jedné ze tříd 2. trojročí. Fotky jsou převážně z práce dětí ve třídě. Něco málo z návštěvy ZOO a programu Africká savana.             

Interaktivní pískoviště

Zveřejněno v , autor Jitka Plechatová

Tatínek našeho Jirky spolu se svými kolegy nám přivezl do školy ukázat interaktivní pískoviště. Děti si nadšeně „hrály“ a modelovaly z písku své krajiny. Zažily, jak jim pod rukama soptí sopka nebo proudí voda..  Podívejte se sami.. Oranžová třída na interaktivním pískovišti …

Jak se nám žije v zelené třídě v tomto školním roce

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Podívejte se na naší práci. Fotky jsou z témat Vznik a vývoj Vesmíru, ze stavění třídní babylonské věže, z pokusů v přírodních vědách, z příprav plánů přírodního jezírka, z návštěvy akce Mikroskopie hrou, z adaptačního pobytu a z mnoha dalších …

Děti v zelené třídě připravily návrhy na přírodní jezírko na zahradě

Zveřejněno v , autor Mirka Kellovská

Skupiny dětí pracovaly týdny na plánech jezírka. Samozřejmě za pomoci architektů a odborníků. Každá skupina vytvořila jiný plán v jiném koutě zahrady. Po představení plánů ve třídách všechny děti hlasovaly o tom nejpodařenějším. probíhají poslední detaily příprav a b nejbližších dnes přijede …

Druhé trojročí- dějepis

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Zahájili jsme téma Historie Prahy – architektonické slohy. Děti se seznámily s vysloužilými průvodkyněmi, které hledají své nástupce. Rozdělily se do skupin, vybraly si jedno historické období a rozdělily role ve skupině.V rámci první zkoušky na průvodce si vytvořily kriteria …

Festival evropských států v druhém dvojročí a 6. třídě

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Děti zpracovaly informace o státech Evropské unie, které představily na festivalu pro všechny děti. V rámci festivalu jsme si užili nejen mapy a zeměpisné informace, ale i národní jídlo, tance, hymny států, kvízy, divadlo, typické předměty atd. FOTOGRAFIE  

Škola v přírodě- druhé trojročí+7 třída

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Milí příznivci naší školy, letos jsme si společný týden na škole v přírodě opravdu užili. Tématem byly řecké báje a pověsti. Bohové z Olympu nás celým týdnem provázeli a bděli nad námi dnem i nocí. V pondělí nás pozvali pod …

aktuality na stránkách tříd

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Přidány aktuální informace na stránky Modré a Zelené třídy- představení tříd a fotografie