Ohlédnutí za festivalem zdravé výživy

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Podzimí Jarmark 2019

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Festival zdravé výživy

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Beseda s Clausem- Dieterem Kaulem

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Začátek školního roku 2019/20

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Milé děti a vážení rodiče,

na začátek roku jsme připraveni 🙂 a těšíme se na vás ve třídách Montessori programu v ZŠ Na Beránku

Děkujeme vedení školy za vstřícnost a podporu. Zároveň děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli v přípravném týdnu, bez vás bychom to nezvládli. Za krásné fotky našich připravených prostor děkujeme Martinovi Albrechtovi.

Dětem, rodičům a učitelům přejeme hlavně pohodu a radost z naší společné cesty po celý následující školní rok.

Za kolektiv Montessori Na Beránku

Mirka Kellovská

Tomáš Feřtek v montessori Na Beránku

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Děkujeme panu Feřtekovi, že s námi pobyl celý den ve škole. Odpoledne jsme na setkání se všemu učiteli z programu od něj dostali zpětnou vazbu na jeho pozorování, která byla velmi cenná pro naše další směřování a podporující pro to, kam směřujeme a jaké hodnoty ve vzdělávání budujeme. 

Přetěte si více o jeho návštěvě u nás.

Krásné léto,

Mirka Kellovská

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Milí kolegové, rodiče a milé děti,

zveme vám na generálku či závěrečné vystoupení, které nacvičí děti z programu Montessori v projektovém týdnu v Cirkusu Happy Kids od 10.6. do 14.6.2019.http://www.circushappykids.com/uvod.htm Projekt je uspořádán k oslavě Dne dětí

Vystoupení dětí v rámci generálky se koná ve čtvrtek 13.6. od 10.00 a v pátek 14.6. od 10.00.(vhodné pro ZŠ a MŠ třídy)
Je možné navštívit také odpolední představení, které proběhneve čtvrtek 13.6 od 17.00 a v pátek 14.6. od 17.00.(vhodné pro rodiny dětí z Monte)

Vstupné na představení je:

pro dospělé 200 Kč (učitelé zdarma)

pro děti sourozence (od 3 do 14 let) 150 Kč

pro pozvané děti z MŠ a ZŠ 50 Kč

Vstupenky se prodávají před představením.

Těšíme se na akci i na vaši návštěvu.

Za kolektiv učitelů i za děti

Mirka Kellovská

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská
http://blog.zsmontessori.net/clanek/co-dokazou-deti-kdyz-dostanou-prostor-aneb-jake-to-je-kdyz-se-stanou-uciteli

Výzva k řešení nedostatečných kapacit v Montessori programu v ZŠ a MŠ Na Beránku a v MŠ Montessori Urbánkova

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Vážení rodiče,

dovoluji si vás zpravit o aktuálním vývoji ve věci úpravy kapacit 
dostupných pro Montessori program ve škole a školce.

Ve čtvrtek 30. května večer byl datovou schránkou předán text výzvy vč. 
cca 150 podpisů na MČ Praha 12. Archy pro podepisování i nadále zůstaly 
na svých místech ve školce i ve škole, takže je možno i dále připojit 
svůj podpis. Stále to má cenu, dodatečně sebrané podpisy také dodáme na 
MČ Praha 12.

Současně s přípravou výzvy a jejím podepisováním probíhala a i nadále 
probíhají jednání na půdě ZŠ i se zástupci MČ Praha 12. Jednání mají za 
cíl najít vhodné řešení, které umožní vyhovět všem dětem v jejich volbě 
formy vzdělávání, bez ohledu na to, jaký program si zvolily.

Děkujeme za vaší podporu, velmi si jí vážíme a jen co to bude možné, 
budeme vás informovat o dalším vývoji situace. Bude-li to třeba, tak i o 
tom, co pro to každý z vás může udělat.

Za všechny zúčastněné srdečně zdraví

  Tomáš Drbohlav

Výzva k řešení nedostatečných kapacit v Montessori programu
v ZŠ a MŠ Na Beránku a v MŠ Montessori Urbánkova