Rozloučení s absolventy programu Montessori 2016/17

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská
Poslední červnový týden, poslední týden na základní škole. Naše deváťáky v něm čekalo loučení se spolužáky, s učiteli, s celou školou. Loučila se s námi naše nejméně početná třída – dvanáctičlenný tým, který spojil své nápady, zkušenosti, kreativitu a umělecké cítění a připravil pro všechny v Montessori velkolepou rozlučkovou show. Na jedno odpoledne se z našich deváťáků stali herci, komici, tanečníci a moderátoři, kteří nás bavili, překvapovali, dojímali, rozesmáli a umožnili společně naplno prožít okamžik rozloučení se základní školou.

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

Srdečně zveme na koncert pěveckého kroužku Evy Štruplové, který se koná od 16.30 v aule ZŠ Na Beránku.

Rozloučení s deváťáky

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

Vážení rodiče, spolužáci, učitelé a příznivci Montessori Na Beránku,

dovoluji si Vás jménem deváté – tyrkysové třídy pozvat na rozlučkovou show, která se bude konat 28.června 2017. Akce proběhne od 13,00 do 16,00 hodin, v zrcadlovém sále ZŠ Na Beránku.
Těšíme se na setkání s vámi.
žáci a učitelé z tyrkysové

Spolupráce s domovem seniorů

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

V květnu školního roku 2017 jsme navázali spolupráci s domovem seniorů Vysočany (webové stránky, facebook). Cílem je dlouhodobá spolupráce a pravidelné návštěvy seniorů, účast na aktivizačních metodách seniorů a uspořádání vlastních aktivizačních metod dětmi. Z prvních dvou návštěv domova Seniorů a naší společné vycházky do zoo vyplynula zejména krásná lidská stránka, která je cílem sama osobě a cílem nejvyšším –  dětská interakce se seniory způsobuje potěchu duše i srdce na obou zúčastněných stranách, podněcuje dětskou vnímavost a empatii a seniorský úsměv na tváři a zažehnutí vzpomínek.

Co nás ještě čeká v tomto školním roce?

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

…je toho stále hodně!

Škola v přírodě- 9. třída

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

Ve dnech 15. – 21. května 2017 proběhla v Nové peci škola v přírodě tyrkysové třídy. Exkluzivita celého pobytu byla především v tom, že si jej děti zařizovaly samy.

Beseda s loňskými deváťáky v úterý 13.6.2017

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

V úterý se sešlo více než 25 zájemců o setkání s loňskými absolventy devátého ročníku v programu Montessori a současnými středoškoláky.

Pozvánka vernisáž výtvarného klubu

Zveřejněno v , autor Richard Waisser
Výtvarný klub vás srdečně zve na svou výstavu, kterou zahájí vernisáž 19. 6. od 16 do 18h.
Na doprovodném programu vernisáže se podílí kroužky Tančím rád, zpívání s Bárou, žonglování, kroužek animace a kroužek zdravého vaření.

 

Premiéra programů Kreativního partnerství 2017 – pozvánka

Zveřejněno v , autor Richard Waisser

Dovolujeme si vás pozvat na vystoupení žluté, zelené a červené třídy, které proběhne 20.6. 2017 v tělocvičně od 11 a od 17 hodin. Kdo si bude chtít v rámci workshopu vyzkoušet nějaké aktivity, přineste si prosím s sebou sportovní oblečení (tepláky a tričko).

Těší se na vás děti ze žluté, zelené a červené třídy.

PS. Občerstvení zajištěno… 🙂

 

 

 

Praxe starších dětí ve II. a I. trojročí

Zveřejněno v , autor Kamila Šimberská

Týden, který naši sedmáci a osmáci strávili jako asistenti v nižších trojročích, očima Honzy Š.