34. týden, zpráva

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Co jsme prožili v minulém týdnu ve škole:

I. trojročí

žlutá třída:

 • jsme navštívili Cirqueon, čekají nás ještě čtyři návštěvy
 • pracovali jsme se zlomky
 • hráli jsme si s krychlovým materiálem. V hraní je schováno spousta učiva a přípravy na další učivo
  • výpočet obsahu
  • příprava na odvození vzorečku (a+b)2
  • násobení
  • přednostní matem.operace
  • sčítání
 • dokončování knihy o rodině, tentokrát děti psaly o sobě. Nyní děti knihu postupně svazují, až si ji prohlédnu, donesou ji domu. Upozorňuji, že úmyslně nejsou opravovány chyby – šlo hlavně radost ze psaní a zaznamenávání myšlenek. Dětem bude opravování chyb nabídnuto, ale nebude povinné, protože je nechceme odradit od psaní.
 • čtenářská dílna
 • výroba kytiček z papíru
 • hudebka s Aničkou
 • experimenty se Sarah
 • chystali jsme třídy a chodby na jarmark

… a mnoho dalšího, leccos najdete v denících dětí.

oranžová třída:

 • povinná a doporučená výbava na kolo
 • společná oprava a rozbor matematického Klokana – část příkladů
 • prezentace na multiplikační tabuli
 • hlasování o polévce, hledání receptu, přepočítávání surovin, nákup v režii třeťáků
 • ve čtvrtek tělocvik v tělocvičně – žonglování, florbal, skákání přes gumu, házení s tenisáky – dle výběru dětí
 • celý pátek vaření polévky a pečení preclíků spolu se Sarah
 • oslava Radkových narozenin
 • vyrábění poutače a papírových květin
 • příprava chodeb a třídy na jarmark
 • třídní rada a zprávy z parlamentu

modrá třída:

 • věta a příklady týdne
 • delší povídání o prožití velikonočních prázdnin
 • zahájili jsme téma Plazi – děti opět říkaly, co vše již o tomto tématu vědí a vědí toho opět dost 🙂
 • tvořili jsme společně kritéria pro zpracování plakátu na prezentaci plazů, děti si plakáty začaly chystat a většinou je už mají dokončené
 • samostatná práce – písanky, PS Procvičujeme si i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, PS Procvičujeme si párové souhlásky, vyjmenovaná slova, slovní druhy, knížky na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • prezentace: větné vzorce
 • v malé tělocvičně jsme si zadováděli – honičky, mosty z našich těl, ostatní podlézali, míčové přihrávky a krátká hra vybíjené
 • moc děkujeme Týnce a Barunce a jejich rodičům za bylinky do bylinkové spirály, kterou má na starosti naše třída. Ještě by se hodily: levandule, šalvěj, třezalka, měsíček.

II. trojročí

 • reflexe velikonočních prázdnin
 • děkujeme Barunce M., Barunce J. a Marušce ze 7. ročníku za prezentaci, týkající se Velikonoc (zelená třída)
 • děti z 5. ročníku psaly testy SCIO
 • angličtina – prezentace životopisů
 • Prezentace – Starověké Řecko II. – úvod
 • kontrola příkladů ze soutěže Klokan – 4. třída
 • samostatná práce
 • šesťáci se učili na čtvrteční kvíz z přírodních věd a ze zeměpisu
 • oprava Klokana
 • nácvik vystoupení na jarmark (zelená třída)
 • třídní rada o dodržování pravidel (zelená třída)
 • výtvarka 
 • osová souměrnost
 • kontrola práce a zápis do indexu
 • Přírodovědný a zeměpisný souboj – gratulujeme šesťákům z červené třídy k prvnímu místu
 • Fyzika s Vaškem – měření a základy elektřiny (zelená třída)
 • generálka koncertu pro klavír (zelená třída)
 • příprava Monte na jarmark
 • zpětná vazba k přírodovědnému kvízu v rámci 6. ročníku
 • proběhlo další setkání s Kristýnou Bartošovou. S dětmi jsme řešili kostýmy, dialogy v jednotlivých scénách, obsazení jednotlivých scén. Během příštího týdne dáme dohromady scénář. Pak bude potřeba se vše naučit zpaměti 🙂 (červená třída)
 • Tento týden jsme v přírodních vědách zkoumali podrobněji jednotlivé státy a oblasti Asie – kdo tam žije, čím je oblast známá a významná a jak to tam asi vypadá. Zároveň jsme se přesunuli už na další kontinent – na Severní Ameriku! Pracovali jsme s mapou a doplňovali si, jak to na tomto kontinentu vypadá. Ve čtvrtek další děti odprezentovaly prezentace z Evropy: Bulharsko a poté Srbsko a Kosovo. Prosím prezentující o nahrání prezentací do sdílené složky. Šesťáci zabojovali v PŘÍRODOVĚDNÉM SOUBOJI – atmosféra byla příjemně soutěžní a při ní se povedlo ukázat, kolik toho umí! Děkuji všem ještě jednou za osobní nasazení, Anička

  Fialová třída

 • Společný rozbor věty týdne, opakování větných členů, zejména přívlastku shodného a neshodného.

 •  M/Geo: osová souměrnost 1 – úvodní evokace – hra s předměty a materiálem

 • M/Geo – osová souměrnost – rýsování – opakování polohy čar v rovině, kolmice, práce s trojúhelníkem.

 • Třídní rada – téma Jarmareční přípravy a taneční hodiny pro návštěvníky

 •  Třídní rada: téma „soutěž“, soutěžení a dojmy, které ze soutěží, testů a testování máme či můžeme mít -> jak s našimi pocity a dojmy pracovat a jak je  dobře „zpracovat“

  Londýn a Benátky (7. a 8. ročník)

plán celého týdne

 • čeština
  • Aktuální věta – tentokrát s procvičením pravopisu, hlavně psaní čárek, a s informacemi o Shakespearovi (navazujeme na útermí prezentaci o Alžbětě I.), konzultanti Jáchym, David M., Vašek V., Ameli, Amy W. Obracejte se na ně i s kontrolou doplněných čárek a chybějících písmen v textu.
 • němčina: Tentokrát jsme se sešli v komorním počtu a odložili jsme tudíž plánovanou písemnou kontrolu dosažených znalostí. Využili jsme nadcházejícího výletu do Berlína k tomu, abychom společně začali tvořit slovníček s výrazy, které by se mohly hodit. Představovali jsme si situace, do kterých by se bylo možné dostat a k těmto situacím jsme vymýšleli slovíčka a fráze a možné odpovědi. Zadání samostatné práce: Zamyslete se nad tím, jaká další slovíčka a fráze je dobré ovládat, abychom si je příští úterý mohli přeložit a naučit se je. Honza Š. si zvolil speciální úkol připravit si krátkou prezentaci vybrané památky, o které se pokusí pohovořit německy. 
 • španělština
 • kosmická
  • Elipsa k pianu –  na jarmarku jsme prodávali kosmické kytičky a sazenice.
  • Příprava na jarmark – přesazování a označování vypěstovaných sazenic, výroba “kosmických kytiček”.
  • Projekt Grafické zpracování plánu a značení zahrady – ve spolupráci s Janou Neumajerovou a Karolínou Kellovskou zájemci tvořili piktogramy, popisky a plán zahrady. O své práci napsali i příspěvek na web (díky Vašku:-)
 • samostatná práce – viz indexy dětí

 

Aktuality:

18.4.Filmový festival v Bystřici pod Hostýnem – Karel Kachyňa (Kája N.)

19.4. Blue Whale (Naty)

19.4. Guliver v DOXu (Vojta K.)

19.4. První lodní tunel (Ameli)

20.4. Easter in Prague ZOO (Maruška)

20.4. Weird Sea Animals (Noemi)

20.4. Dance Workshop (Amy P.)

21.4.Voskovec a Werich (Maruška)

21.4. Big Bang Theory (David Ma.)

 

Tyrkysová (9. ročník)

plán celého týdne

 • Český jazyk – Aktuální věta – tentokrát s procvičením pravopisu, hlavně psaní čárek, a s informacemi o Shakespearovi, konzultanti Jáchym, David Mo., Vašek V., Ameli, Amy W. Obracejte se na ně i s kontrolou doplněných čárek a chybějících písmen v textu.
 • Kosmická – samostatná práce od Olgy:
  • Deriváty uhlovodíků – přečíst kapitolu z učebnice a udělat si výpisky do sešitu. (co to je derivát, funkční skupina, udělat si přehled funkčních skupin a jejich názvů)
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.