Archiv dne: 22.6.2014

Libor Kyncl, supervize v Montessori Na Beránku

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Ve školním roce 2013-2014 jsem pracoval v pozici lektora a supervizora programu etická výchova na ZŠ Na Beránku Praha. Mým supervizním úkolem bylo sledovat učitele při práci s žáky, sledovat jejich výchovný styl a jeho uplatňování a následně jim dát k jejich práci …

Zahradní slavnost- poděkování

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberská

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na akci nějakým způsobem podíleli.Zahradní slavnost byla moc hezká.Den na zahradě jsem si opravdu užila, dle svých představ. Zároveň jsem si odpočinula a užila krásný den s Eliškou.Vilková Tereza