Archiv dne: 22.9.2011

Dopravní výchova v Muzeu Policie ČR a oslava narozenin 9.2011

Zveřejněno v , autor Montessori

Děti navštívily muzeum a v místní učebně a na dopravním hřišti se “vzdělávaly” v dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, zjišťovaly, čím mají mít vybavené kolo, od kolika let na něm mohou vyjet samy…. Přestože pršelo, nemohli jsme dětem odepřít …