Archiv dne: 6.12.2008

Poděkování …

Zveřejněno v , autor Montessori

Ráda bych poděkovala za všechny paní učitelky a paní asistentky panu Vítku Jesenskému za obrovskou pomoc při vánoční výzdobě našeho „Monte“ křídla, při zpracování velmi povedeného perníkového Betlému a v neposlední řadě za výzdobu a osvětlení na Andělské besídce. Dále bych chtěla …