Už je to tady!

Zveřejněno v , autor Montessori

I po letošních prázdninách se opět rozšíří účastníci i činnost našeho Montessori programu a tomu je nezbytné vytvořit i prostorové zázemí. K jeho adekvátní podobě bychom měli přispět svou pomocí i my. A vzhledem k tomu, že to znamená prázdninovou práci (a plánování Vašich dovolených je jistě již v plném proudu), je aktuální dohodnout se i na programu „brigád“.

 

Pro potřeby Montessori bude sloužit od příštího školního roku celé patro křídla, jehož přízemí už užíváme. Dispozičně jde o shodné prostory jako v přízemí (chodba, 3 třídy, herna-tělocvična, kabinet, 3 záchody, 2 sklady) a k tomu ještě propojovací schodiště na západním konci chodby Montessori. Všechny dané prostory budou opraveny a zprovozněny najednou do září. Paní učitelky se už brzy musí rozhodnout, jak budou dále Montessori třídy složeny a umístěny. Základní úvaha je, že se už pro následující rok do patra nastěhují dvě třídy, aby tam jedna nebyla odstrčená. Do krajní třídy se vstupem z vedlejší haly (obdoba dnešní 2. B v přízemí) by se měla přesunout výtvarka Jany Guštarové.

Škola pečlivě a systematicky připravuje nákladné práce oprav a úprav, které bude hradit a organizovat, a které obsahují především: výměnu oken za plastová, rekonstrukce záchodů, dílčí výměny linolea a doplnění koberců, úpravy rozvodů, základní vymalování. Třída výtvarky zůstane přístupná z haly (u schodiště do jídelny) – žádná oblá chodbička. Ve spolupráci s našimi p. učitelkami bude také škola opět objednávat a platit vybavení nábytkové. Všechny tyto stavební a řemeslné akce by měly být hotovy do konce června! Budeme se snažit (už jsem začal) maximálně spolupracovat s vedením školy, aby byl termín dodržen a některé práce byly provedeny už dle našich představ (výmalby).

I tak je zřejmé, co zůstane na nás a na pokladně našeho Sdružení: doplnění výmaleb o individuální barevné plochy, některé lakýrnické práce (moření), úpravy a výroba nástěnek, několika menších dekorací a drobné dokončovací a instalační práce. Předpokládám, že paralelně vzniknou nějaké požadavky na pomoc s vybavením (závěsy?, počítače?…). Pokud chceme patro a schodiště dovést alespoň do určité podoby připomínající přízemí, pak je třeba si uvědomit, že co jsme v přízemí dělali dva roky, by mělo být provedeno najednou během letošních prázdnin. Budeme se snažit toho dosáhnout jednak dílčím zadáním některých prací komerčně (výmalby stěn) a nejspíše také redukováním zabývání se detaily. Přesto nás čekají práce typově zhruba shodné jako loni.

 

Předpokládám, že bychom zapracovali kampaňovitě, přičemž já se pokusím o koordinaci a zajišťování základního materiálu.
Termínově navrhuji: první víkend o prázdninách (28.-29.6.) a poslední týden před začátkem školy (23.-31.8). Práce v těchto dnech budou mít smysluplný výsledek pouze tehdy, pokud se nás vždy sejde více než 3-4. Stejně jako loni se na přípravné rodičovské schůzce obrátím i na rodiče budoucích prvňáčků. Vás ostatní budu o dosavadním postupu či našich návrzích dalších úprav prostor informovat na http: //www.zsmontessori.net/ 

 
Ohledně zapojení paní učitelek i asistentek opět platí, že musíme počítat s jejich vytížením v přípravě pomůcek a materiálů na nástěnky a chceme spíše jen naplňovat jejich požadavky na naše školní prostory. 

Prosím, dejte vědět, zda byste byli ochotni nám pomoci a jak a kdy.

Na spolupráci či připomínky se těší Vítek Jesenský (vit.jesensky@centrum.cz, mob.728 085 997). A předem díky.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.