1.týden školního roku 2010/11 – 2.-5.třída

Zveřejněno v , autor Montessori

Středa 1.9.

Vyučování bude zahájeno v 8,00 hod. Žáci si vezmou s sebou přezutí, psací potřeby a poznámkový blok.

Dítě, které půjde již první školní den do školní družiny, musí přinést lístek s těmito údaji:
o jméno dítěte,
o hodina odchodu ze školní družiny (nejpozději v 16,00 hod.),
o s kým dítě odejde (např. s matkou, bratrem, babičkou, atd.),
o datum a podpis jednoho z rodičů.

Děti, které půjdou domů samy, přinesou svojí třídní učitelce lístek, na kterém tato informace bude. 

Vyučování bude ukončeno pro žáky:
středa 1.9.

1.tříd v 9:30 hod.
2.-5.tříd v 10.00 hod.
OBěD PRO PřÍCHOZÍ ŽÁKY BUDE VYDÁVÁN OD 11:00 DO 12:00.
 

čtvrtek 2.9.

1.tříd v 10:00 hod.
2.-4.tříd v 11:40 hod.
5.-7.tříd v 11:50 hod.

Pátek 3.9.

1.tříd v 10:35 hod.
2.-4.tříd v 11:40 hod.
5.-7.tříd v 12:25 hod.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.