1.týden školního roku 2010/11 – 1.C

Zveřejněno v , autor Montessori

1.9.2010
DěTI SI PŘINESOU AKTOVKY
8:25 – sraz před hlavním vchodem školy
8:30 – uvítání před školou, krátký program
8:35 – žáci se shromáždí podle tříd u svých učitelek a postupně vcházejí do
budovy, rodiče je následují až do třídy
8:40 – žáci s rodiči ve třídě
8:50 – rodiče opustí třídu, paní učitelka s dětmi cca 25-30 minut
9:30 – rodiče převedou děti do školní družiny, vyplní evidenční list pro 1.den
9:40 – třídní schůzka rodičů podle tříd
Pozn.: Třídní schůzka může být v jednotlivých třídách různě dlouhá, počítejte
přibližně s 1 hodinou

2.9. – 3.9.2010
V dalších dnech 1.týdne bude nástup dětí před školou v 8,00 hod. Třídní
učitelky si převezmou žáky u hlavního vchodu školy. Rodiče prosíme, aby již
nevstupovali do školní budovy.
Předpokládané ukončení vyučování:
2.9. v 10:00h
3.9. v 10:35h

Další informace k organizaci (vyučování, školní družina, obědy, atd.) obdrží
rodice žáků 1.tříd na třídních schůzkách, které se budou konat v příslušných
učebnách 1.tříd 1.9.2010 v 9:40.

Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.