První i druhý stupeň Montessori státní základní školy

Program Montessori byl na naší škole zaveden od školního roku 2005/06 na prvním stupni. Od roku 2012/13 probíhá výuka i na druhém stupni. Respektujeme principy Montessori pedagogiky. A tak je pro nás připravené prostředí, věkově smíšené třídy, Monterssori pomůcky a kvalitní pedagogové samozřejmostí. Škola je otevřena i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se také o inkluzi dětí s postižením. Montessori třídy sídlí v zrekonstruovaném pavilonu ZŠ a MŠ na Beránku v Praze 12. Život tříd je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné základní školy. ZŠ a MŠ Na Beránku a její pan ředitel poskytují projektu rozvoji tříd pracujících metodou Montessori výraznou a nadstandarní podporu, to ale nic nemění na skutečnosti, že projekt počítá se spoluprací dalších subjektů – především rodičů dětí a dalších příznivců a sponzorů. Mezi rodiči se našli nadšení pomocníci a rádci, díky jejichž aktivitě vzniklo občanské sdružení Montessori cesta (nyní zájmový spolek Montessori cesta), které podporuje tuto školu. Z organizačních důvodů jsou na těchto stránkách pouze informace týkající se výuky v montessori třídách ZŠ na Beránku a spolek Montessori cesta má své vlastní stránky, které doporučujeme sledovat.